Een ontwerp voor een tabellengenerator ten behoeve van een conversationeel personeelsplanningssysteem

  • J. Mul

Student thesis: Master

Date of Award24 Nov 1983
Original languageDutch
SupervisorJ. Wessels (Supervisor 1) & R. Zwart (Supervisor 2)

Cite this

'