Een ontwerp voor een 16 kanalen telemetriesysteem voor elektromyografische signalen van 20 Hz tot 1000 Hz

  • C.J.M. v.d. Wulp

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1972
Original languageDutch
SupervisorR. Zaalberg (Supervisor 1)

Cite this

'