Een ontwerp van een fabriek voor produktie van stenen met havenslib en vliegas als grondstoffen en een kantoor- en tentoonstellingsgebouw voor Centrum Baksteen Rotterdam

  • J.M.J.B. Smulders

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1992
Original languageDutch
SupervisorP. Schmid (Supervisor 1)

Cite this

'