Een ontwerp van een comparator voor een 16-bits successieve approximatie ADC

  • P.J.M. de Bakker

Student thesis: Master

Date of Award1 Nov 1986
Original languageDutch
SupervisorF.M. Klaassen (Supervisor 1)

Cite this

'