Een onderzoek naar het verband tussen de organisatie van de gemeente en het verloop van het bestemmingsplanproces naar aanleiding van het ODRP-rapport "Bedrijfsvergelijking Ruimtelijke Ordening"

  • H.A.A. Maduro

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1984
Original languageDutch

Cite this

'