Een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van activity based management binnen de produkteenheid ouderdomspensioenen van het algemeen burgerlijk pensioenfonds

  • Wilfred Augusson

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1993
Original languageDutch
SupervisorE.G.J. Vosselman (Supervisor 1)

Cite this

'