Een onderzoek naar de toepasbaarheid van de principes van het "Material Management" in de bouwnijverheid

  • C.Ch van der Velden

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch
SupervisorL.P. Sikkel (Supervisor 1)

Cite this

'