Een onderzoek naar de temperatuurafhankelijkheid van de chlooromringing van Ti3+ in een eutektikum van Li Cl en K Cl met behulp van e.s.r.

  • N. Beukema

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1969
Original languageDutch
SupervisorP.E. van der Leeden (Supervisor 1)

Cite this

'