Een onderzoek naar de technische en economische aspecten bij toepassing van het lift-slab systeem in vergelijking met de uitvoering in monolietbouw

  • Jan Joosten
  • J.L. Voutz

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch
SupervisorL.P. Sikkel (Supervisor 1)

Cite this

'