Een onderzoek naar de mogelijkheden tot samenstellen van optimale inspektie-schema's voor wide-body vliegtuigen

  • R.N. van den Brink

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1977
Original languageDutch
SupervisorJ.H.J. Geurts (Supervisor 1) & W.M.J. Geraerds (Supervisor 2)

Cite this

'