Een onderzoek naar de mogelijkheden om bij het verharden van de betonspecie energietoevoer te vermijden door gebruik te maken van de hydratatiewarmte van het cement

  • A.W.J. Slaats

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1983
Original languageDutch
SupervisorL.P. Sikkel (Supervisor 1)

Cite this

'