Een onderzoek naar de mogelijke invoering van een "optimaal stimulerend CWB-systeem" als motiverend beloningssyteem in een industriele textielonderneming

  • J.J.M. Geenen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch
SupervisorH. Feitsma (Supervisor 1)

Cite this

'