Een onderzoek naar de eigenschappen van de z.g. Jarret-machine en verificatie ervan door metingen aan een daartoe te ontwerpen opstelling

  • M.L.G. Thoone

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1977
Original languageDutch
SupervisorJ.G. Niesten (Supervisor 1)

Cite this

'