Een onderzoek naar de acceptatie van klantorders in de telecommunicatie industrie

  • Erik Beckers

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1990
Original languageDutch
SupervisorJ. Ruules (Supervisor 1)

Cite this

'