Een nieuwe mogelijkheid voor het HAVO-5 schoolonderzoek natuurkunde?
een statistisch onderzoek en een kognitieve analyse (aan de hand van experimenten), om de mogelijkheden na te gaan, bij de toetsing van eindexamenkandidaten in het HAVO, en met name bij het schoolonderzoek-natuurkunde, één of meerdere praktische tests op te nemen

  • E.J.J.M. Verstraelen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch
SupervisorJ.Ph. Steller (Supervisor 1)

Cite this

'