Een nieuw model voor het verband tussen het geleidingsvermogen en de stroom in een MHD generator

  • J.C.W. Sars

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1984
Original languageDutch
SupervisorL.H.T. Rietjens (Supervisor 1)

Cite this

'