Een modulair herontwerp van een sluitmachine (capper) voor de farmaceutische industrie

  • L.A.J.M. Bax

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1995
Original languageDutch
SupervisorJ.M. van Bragt (Supervisor 1)

Cite this

'