Een model voor het bepalen van evenwichtsstanden van twee starre lichamen welke gekoppeld zijn d.m.v. passieve elementen en puntkontakten

  • L.J.M.G. Dortmans

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1983
Original languageDutch
SupervisorJan D. Janssen (Supervisor 1) & A.A.H.J. Sauren (Supervisor 2)

Cite this

'