Een model voor een gemeentelijk vervalsignaleringssysteem voor woongebieden : een beleidsinstrument ten behoeve van stedelijk beheer, toegepast in de gemeente Breda

  • P.G.G. Moors

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1987
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'