Een model voor de geleidingsband en het strooiingsmechanisme van Cd3As2

  • J.T. Schrama

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1970
Original languageDutch

Cite this

Een model voor de geleidingsband en het strooiingsmechanisme van Cd3As2
Schrama, J. T. (Author). 31 Aug 1970

Student thesis: Master