Een methodiek voor het invoeren van de Just in Time filosofie

  • F.G.J. Damen

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1990
Original languageDutch
SupervisorA.A.M. Vermeulen (Supervisor 1)

Cite this

'