Een methode voor het meten van magnetische momenten en magnetische susceptibiliteiten

  • A.G.L.M. Weijts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1968
Original languageDutch
SupervisorP.E. van der Leeden (Supervisor 1)

Cite this

'