Een methode om de invloed van psychotrope stoffen op het EEG-patroon bij ratten na te gaan

  • S. Engelen

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1991
Original languageDutch
SupervisorH.N. Linssen (Supervisor 1) & F.J. Verbon (Supervisor 2)

Cite this

'