Een meetmethode voor het bepalen van de geluidssnelheid met behulp van gepulst ultrageluid

  • N.J. Bos

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1983
Original languageDutch
SupervisorJ.E.W. Beneken (Supervisor 1)

Cite this

'