Een (meer) vraaggerichte benadering in de sociale huursector
: een onderzoek naar de woonwensen van huurders in de sociale huursector en de bereidheid om voor deze woonwensen te betalen

  • M.W.L. van den Berg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2014
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2) & G. Dolmans (External coach)

Cite this

'