Een Markov-beslissingsproces met continue tijd als limiet van processen met discrete tijd

  • R.A. de Graaff Stoffers

Student thesis: Master

Date of Award1970
Original languageDutch
SupervisorJ. Wessels (Supervisor 1)

Cite this

'