Een lineair elastisch probleem in een vlakke vervormingstoestand met behulp van een eindige elementenmethode

  • W.G.H. Verbeek

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorA.A.F. (Fons) van de Ven (Supervisor 1) & W.J.J. Kuijpers (Supervisor 2)

Cite this

'