Een kwaliteitsinformatiesysteem voor de Centrale Produktievoorbereiding van Fokker B.V.

  • J.C.A.M. Scherders

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1984
Original languageDutch
SupervisorH.J.J. Uyttenhove (Supervisor 1), H.H. van Mal (Supervisor 2) & F.A. Mulder (Supervisor 2)

Cite this

'