Een klasse van Schrödinger-Diffusie-vergelijkingen op een dichte deelruimte binnen de getemperde distributies

  • J.E. van Baal

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1997
Original languageDutch
SupervisorJ. de Graaf (Supervisor 1)

Cite this

'