Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport
: het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor werkvoorbereiders en (logistiek) uitvoerders om tijdens de voorbereidings- of uitvoeringsfase van binnenstedelijke hoogbouwprojecten de materiaal- en personenstromen van het verticale transport op de bouwplaats inzichtelijk te maken, zodat na optimalisatie weloverwogen een keuze gemaakt kan worden voor de inzet van de juiste transportmiddelen

  • M.H. ten Thije

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 2011
Original languageDutch
SupervisorC.S. Kleinman (Supervisor 1), C.M. de Bruijn (Supervisor 2), M.M.J. Vissers (Supervisor 2) & F. Quataert (External coach)

Cite this

'