Een "hoog"-frequente (20 kHz) vermogenselectronische blindstroomcompensator met IGBT's als halfgeleiderschakelaars

  • G.J.J. de Leijer

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.W. Schot (Supervisor 1)

Cite this

'