Een experimentele en numerieke studie van een door een schroeflint geproduceerde turbulente, incompressibele swirlstroming

  • A.J.M. Gielen

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Apr 1992
Original languageDutch
SupervisorJ.H. Voskamp (Supervisor 1)

Cite this

Een experimentele en numerieke studie van een door een schroeflint geproduceerde turbulente, incompressibele swirlstroming
Gielen, A. J. M. (Author). 30 Apr 1992

Student thesis: Master