Een experimentele en numerieke studie van een door een schroeflint geproduceerde turbulente, incompressibele swirlstroming

  • A.J.M. Gielen

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1992
Original languageDutch
SupervisorJ.H. Voskamp (Supervisor 1)

Cite this

'