Een ESR studie en quantumchemische berekeningen aan fosforanylradikalen : stereochemische selectie in de radikaalvorming

  • M.J. van der Woerd

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award29 Feb 1988
Original languageDutch

Cite this

Een ESR studie en quantumchemische berekeningen aan fosforanylradikalen : stereochemische selectie in de radikaalvorming
van der Woerd, M. J. (Author). 29 Feb 1988

Student thesis: Master