Een ESR studie en quantumchemische berekeningen aan fosforanylradikalen : stereochemische selectie in de radikaalvorming

  • M.J. van der Woerd

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1988
Original languageDutch

Cite this

'