Een E.S.R.-onderzoek naar thiyl-radikalen, die mogelijk een rol spelen in de katalytische oxidatie van thiolen

  • A.M. Edelbroek

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch
SupervisorG.C.A. Schuit (Supervisor 1) & F.P.J. Kuijpers (Coach)

Cite this

'