Een eerste aanzet tot toetsing van theoretische modellen van het elektrodynamisch levitatiesysteem d.m.v. methoden tot berekening en meting van de (wervel)stromen die worden gegenereerd in een geleider met een periodieke structuur

  • L.K. Hamers

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1975
Original languageDutch
SupervisorJ.W. Schot (Supervisor 1)

Cite this

'