Een eerste aanzet tot toetsing van theoretische modellen der elektrodynamische krachtswerking, door middel van methoden die berusten op het meten en berekenen van wervelstromen die in een continu geleidende baan gegenereerd worden

  • J.H. Rakels

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1975
Original languageDutch
SupervisorJ.W. Schot (Supervisor 1)

Cite this

'