Een dynamische produktieplanningsmethodiek voor een order/machine toewijzingsprobleem uitgewerkt voor VBF Buizen bv

  • S.L.C.M. Rooyackers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1986
Original languageDutch
SupervisorJ. Wessels (Supervisor 1) & Nico P. Dellaert (Supervisor 2)

Cite this

'