Een duurzame structuur
: naar een duurzaam gebruik van kantoorgebouwen

  • M.L.L. Evers

Student thesis: Master

Abstract

Duurzame ontwikkeling zoekt naar een balans tussen 'Planet', 'People' en 'Profit', maar in het huidige duurzaam bouwen zijn de 'People' op de achtergrond geraakt. In dit afstudeeronderzoek wordt de mens, als gebruiker van gebouwen, betrokken in het verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen. Dit kan gedaan worden door het integreren van een zogenaamde duurzame structuur: Een relatief kleine en bovendien flexibele ingreep die onder andere de gebruiksduur van het kantoorgebouw verlengt en duurzaam gebruik stimuleert. Om deze ontwerpingreep te kunnen realiseren is een methode ontwikkeld, waarin de gebruiker een prominente plaats inneemt. Het Ministerie van VROM is onderwerp van de case waarin deze methode getoetst wordt.
Date of Award30 Apr 2007
Original languageDutch
SupervisorJ.M. Post (Supervisor 1), Wim Zeiler (Supervisor 2) & G.J.W. van den Brand (Supervisor 2)

Cite this

'