Een DSP gestuurde boostconvertor ter verbetering van de "performance" van een eenfasige AC-DC convertor

  • J.A.A. Wijntjens

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1993
Original languageDutch
SupervisorJ. Rozenboom (Supervisor 1)

Cite this

'