Een dikke elastische laag, belast door een rotatiesymmetrische, starre stempel onder aanname van volledige adhesie

  • A.J. van Lier

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1981
Original languageDutch
SupervisorJ.B. Alblas (Supervisor 1) & A.A.F. (Fons) van de Ven (Supervisor 2)

Cite this

'