Een convertor voor de teruglevering van rotor-energie van een induktiemachine teneinde het toerental te kunnen regelen

  • C.J.A. Jansen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1975
Original languageDutch
SupervisorH.M. Goudappel (Supervisor 1)

Cite this

'