Een computersimulatie van het torsie-dynamisch gedrag van een blokwals, aangedreven door gelijkstroommachines of synchrone machines

  • M.J. Verkuylen

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1986
Original languageDutch

Cite this

'