Een computerprogramma voor het berekenen van verlichtingssterkten in ruimten met dag- en/of kunstlicht

  • Jan Willem Slofstra

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1976
Original languageDutch
SupervisorJ.B. de Boer (Supervisor 1)

Cite this

'