Een commutatorprobleem in de algebra van differentiaal-operatoren met polynomiale coëfficiënten

  • J.G.M.M. Smits

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1984
Original languageDutch
SupervisorJ. de Graaf (Supervisor 1)

Cite this

'