Een communicatiemodel voor kwaliteitsformuleringen in de meerjaren onderhoudsplanning betreffende bouwtechnisch onderhoud aan het exterieur van een kantoorgebouw

  • A. Mulckhuyse

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1994
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), H. Hofman (Supervisor 2) & H. Tempelmans Plat (Supervisor 2)

Cite this

'