Een besturing van bundeldynamische aspecten en de gevolgen van uitlijnfouten in de bundeloptiek voor de 400 MeV/c opslagring Euterpe

  • W. van Duijneveldt

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1992
Original languageDutch
SupervisorJ.I.M. Botman (Supervisor 1)

Cite this

'