Een beoordeling van milieu-efficiente wasmachines : onderzoek naar de rol van consumentenonderzoek binnen de cCTA, met behulp van conjunct analyse

  • Hugo Hartmans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1994
Original languageDutch
SupervisorC.J.H. Midden (Supervisor 1)

Cite this

'