Een benaderingsmodel voor de eigentrillingsvormen van carillonklokken als functie van de klokgeometrie

  • A.A. van Lier

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorA.J.G. Schoofs (Supervisor 1)

Cite this

'