Een beheersingsconcept voor een engineer-to-order bedrijf : beheersing van kwaliteit, doorlooptijd en kosten in het produktie-voorbereidingstraject bij Daf Special Products

  • Maaike E.W. Lambrichts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1994
Original languageDutch
SupervisorC.W.G.M. Dirne (Supervisor 1)

Cite this

'