Een bedrijfs- en besturingsmodel voor de sektor van dagverblijven en woonvoorzieningen voor geestelijk gehandicapten

  • A.G.M. Jaminon

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.A.M. Theeuwes (Supervisor 1)

Cite this

'